fbpx
(+32) 0475/23.95.21 info@oishiibelgium.be

Algemene verkoopvoorwaarden – Oishii Belgium

Preambule

De website oishiibelgium.be is beheerd door Goncalves Guerra Samuel en Degrooff Alexis die zijn in een vereniging genoemd “Oishii Belgium”. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de afbeeldingen / logo’s / teksten op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de twee hierboven genoemde personen zal leiden tot gerechtelijke procedures wegens inbreuk op auteursrechten.

Al onze facturen zijn betaalbaar in euro’s binnen een op de facturen geschreven termijn. Elke late betaling resulteert in een gedetailleerde administratieve vergoeding in punt 2.

Voor export zijn facturen vooraf betaalbaar en zijn de verzendkosten volledig voor rekening van de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling.

  1. Elke vertraging in de betaling van een factuur op de vervaldag houdt automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, de debetrente in met een tarief van 1% per maand vanaf de factuurdatum, evenals de betaling een forfaitaire schadevergoeding van 1% van het factuurbedrag als een boetebeding met een minimum van 50,00 btw excl. en in geval van indiening van het dossier bij een advocaat en / of een incassobedrijf voor administratieve kosten van 35,00 excl btw zal verschuldigd zijn.
  2. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht uiterlijk 24 uur na levering van de goederen schriftelijk worden ingediend.
  3. Alle goederen die binnen de hierboven genoemde termijnen worden geweigerd, moeten binnen 24 uur na levering worden teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf, transportkosten komen ten laste van de koper meer, in geval van indiening van het dossier bij een advocaat en / of aan een incassobedrijf, een vergoeding voor administratieve kosten van € 35 exclusief btw zal verschuldigd zijn.
  4. Oishii Belgium heeft het recht om elke levering te weigeren als alle facturen van de klant niet op de vervaldag zijn betaald.
  5. Goederen blijven eigendom van Oishii België tot volledige betaling van facturen.
  6. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen.

Uitoefening van het herroepingsrecht in het kader van de postorder

Het herroepingsrecht is voorbehouden aan particulieren en moet worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van de goederen door de ontvanger. Professionals hebben deze mogelijkheid tot intrekking niet.

In toepassing van Boek 6, Artikel 53.3 & 53.9 van de CRC, is het herroepingsrecht uitgesloten in overeenkomsten voor goederen die specifiek voor de consument zijn gemaakt en gepersonaliseerd zijn (vallen onder deze clausule computers geproduceerd op verzoek van de klant en verstrekte computers met Windows-licentie wanneer de licentie is geactiveerd).

Het herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van verpakking en retourkosten die voor rekening van de klant zijn.